Forbrukslån

Denne artikkelen er annonseinnhold fra Lånemegleren.no

Noe som det skrives adskillige spaltemeter om hvert eneste år er det mye omtalte forbrukslånet. Lån i denne kategorien er veldig populære her i Norge, og i denne artikkelen skal vi forsøke å belyse hvorfor det er slik.

Dette lånet har bestandig hatt noe ‘mørkt’ hengende over seg, og med god grunn, men det har skjedd store endringer i løpet av de siste årene.

Ikke alle får

Tidligere var det gjerne slik at listen for å få forbrukslån var lavere enn hva tilfellet er nå, men her har det skjedd en endring etter påtrykk fra myndighetene – og nå er det slik at langt i fra alle kan få et slikt lån. Bankene foretar nå langt grundigere kredittsjekker av lånekundene og på denne måten luker man ut de personene som har de dårligste økonomiske forutsetningene for å håndtere slike lån. Som man vet er det slik at disse lånene har høyere renter enn alminnelige lån, men dette er det flere årsaker til.

Bedre utlånstjenester

pengesedler forbrukslån
Konkurransen mellom bankene som tilbyr slike lån har økt markant, og dette er positivt for kundene ettersom man da tilbyr lavere renter for å sikre seg kunder. Lavere renter betyr lavere kostnader og dette er veldig bra for kundene. Det har i tillegg også dukket opp spesialiserte formidlingstjenester som for eksempel Lånemegleren hvor kundene kan sende inn én søknad som sendes videre ut til flere banker (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.). Dette skaper en konkurransesituasjon mellom bankene og det vil føre til at kundene får flere alternativer hvor de til syvende og sist kan plukke ut det tilbudet med de gunstigste betingelsene.

Hvorfor høyere rente?

Det er i all hovedsak én grunn til at rentene på et forbrukslån er høyere enn et vanlig lån, og det går enkelt og greit på at banken ikke krever sikkerhet for pengene de låner ut. Det betyr at banken løper en større risiko og denne risikoen dekker de inn for ved å øke rentene. Dette er enkle mekanismer som også er gjeldende når man skal ta opp vanlige lån. Hvis man for eksempel har et huslån som man har betalt ned omtrent 60% av, kan man gå til banken og be om å refinansiere. I praksis har du da en stor egenkapital ettersom du har betalt ned en betydelig del av huset ditt, og banken vil da kunne tilby deg et gunstigere lån ettersom de da har langt større sikkerhet enn da du først kjøpte boligen.